Kontakt

Vežové hodinyE&L Consulting, s.r.o.  

zapísaná v OR Bratislava I, odd.Sro, vl.č.:74637/B

IČO: 46 275 118

DIČ: 2023306538

IČ DPH: SK2023306538


Sídlo firmy a korešpodenčná adresa:


Sabinovská 12
821 02 Bratislava

Telefón: +421 2 43 42 23 57

e-mail: info@elconsulting.sk

www.elconsulting.sk