Ing. Hilda Regulová Gajdošová, SKP, zn.: S1623

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

 

konkurzný a reštrukturalizačný správca, zapísaný v Zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, zn.: S1623

 

Sídlo kancelárie správcu: Sabinovská 12, 812 02 Bratislava

tel.kontakt: +421 2 43422357

email: gajdosova@elconsulting.sk