E&L Consulting ...pre Váš úspech/for your success

...sme spoločnosť, ktorá Vám v tom pomôže...

Úzko spolupracujeme s konkurznými a reštrukturalizačnými správcami:

 Ing. Hilda Regulová Gajdošová

konkurzný a reštrukturalizačný správca, zapísaný v Zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, zn.: S1623

JUDr. Martina Dragašič

konkurzný a reštrukturalizačný správca, zapísaný v Zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, zn.: S1273

 

 

ÚPVO logočlen Únie profesionálov verejného obstarávania