Produkty

...spoluprácu si vážime a našim obchodným partnerom poskytujeme :

 

... poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, administráciu procesov na strane verejných obstarávateľov/obstarávateľov, poradenstvo pre uchádzačov/záujemcov, verejné obstarávanie a eurofondy

 

... realizujeme lektorskú činnosť v oblasti verejného obstarávania

 

... podnikateľské a ekonomické poradenstvo, účtovníctvo, spracovanie miezd, daňová problematika, finančno-ekonomické analýzy, controlling

 

...podpora a príprava projektov

 

...odborné služby a konzultačná činnosť pre spoločnosti v kríze (§ 67a Obchodný zákonník), v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii...

 

 ...vo všetkých oblastiach spoločnosť poskytuje odborné a spoľahlivé poradenstvo ako aj efektívny výkon činností pre správne rozhodovanie...